Yritys-Suomi visio ja tavoitetila 2020 -kuvaus linjaa yritysten palvelujen kehitystyötä

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut yhteistyössä yrityksille palveluja tarjoavien toimijoiden kanssa Yritys-Suomi vision ja tavoitetilan 2020. Visio ja tavoitetila kuvaa sekä rahoitus- ja kehittämispalveluja tarjoavien toimijoiden että lupa- ja ilmoitusviranomaisten yhdenmukaisen palvelutuotannon periaatteet ja ottaa huomioon asiakkaan näkökulman.

Palvelutoiminnan merkittävimmät muutokset tulevat liittymään visiossakin korostuvaan toiminnan sähköistymiseen: ”Yritys-Suomi on yhtenäinen, vaivaton ja asiakkaan tarpeen ennakoiva asiointiväylä yritysten palveluihin”.

Yritys-Suomen visiota 2020 kuvaavat tarkemmin seuraavat palvelutoimintaa ohjaavat periaatteet:

  • Yritys-Suomi -palveluympäristö kokoaa yritysten palvelut ja niiden kanavat. Verkossa Yritys-Suomi on yksi kansallisista asiointiväylistä kansalaisten Suomi.fi:n rinnalla.
  • Yritys-Suomi on kaikkien hyvin tuntema brändi
  • Yritysten palvelut verkostoituvat ja yksityinen palvelutuotanto liittyy joustavasti osaksi julkista palveluverkostoa
  • Asiakkaalle tarjotaan palvelut ennakoivasti ja sähköistä kanavaa painottaen
  • Yritys tai sen valtuuttama voi halutessaan käyttää Yritys-Suomi-palvelua eri kanavien kautta ainoana väylänä palveluihin
  • Julkishallinnon yhteisesti käytettävissä oleva asiakastieto mahdollistaa kevyen ja katkeamattoman palveluprosessin

Visio antaa suunnan myös jo käynnissä olevalle kehitystyölle ja tarvittaessa palvelutoiminnan kehitystyötä suunnataan uudelleen vision suuntaiseksi. Tavoitteena on, että yritysten palvelut tarjotaan proaktiivisesti ja palvelut kootaan yrityksen elinkaaren vaiheisiin siten, että palvelupolku on yrittäjälle selkeä ja toimijoiden asiointiprosessit etenevät yhdenmukaisella tavalla. Tavoitteena on tuottaa kevyitä ja sujuvia asiointi- ja käsittelyprosesseja sekä hyödyntää tehokkaasti kertaalleen kerättyä tietoa ja yhteisten tietovarantojen mahdollistamaa analytiikkaa. Yrityksiltä pyydetyt tiedot jaetaan reaaliaikaisesti yhdellä ilmoituksella kaikkien niitä tarvitsevien ja niihin oikeutettujen viranomaisten käyttöön. Vision mukaisen parhaan palvelupaletin tuottamiseksi yritykset otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen.

 

Sirpa Alitalo / TEM